Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova

Proiecte
Concursul naţional "Măşti şi păpuşi marionete" PDF Imprimare Email
  
Marţi, 15 Februarie 2011 09:01

În anul 2009, proiectul „Măşti tradiţionale” a fost demarat în Iaşi cu un număr de 67 participanţi, expoziţia finală reunind numai măşti tradiţionale. Proiectul a fost susţinut de părinţii copiilor, precum şi din fonduri extrabugetare sau donaţii. Lucrările expuse au fost deosebite, de aceea iniţiatorii şi-au propus să-l extindă la nivel naţional, incluzând încă trei secţiuni (anume măşti literare, păpuşi-marionete şi fotografie-masca în spectacol).
În toamna lui 2010, Şcoala „B. P. Hasdeu” Iaşi, prin Doamna Profesor Precup Florentina, coordonatorul Corpului D al şcolii, cea care s-a ocupat efectiv de iniţierea şi derularea proiectului „Măşti şi păpuşi marionete”, a decis să înscrie proiectul în Calendarul Activităţilor Educative pe 2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, acesta fiind înscris ca un concurs în domeniul cultural-artistic.

Citeşte mai mult...
 
Proiectele noastre PDF Imprimare Email
  
Duminică, 01 Martie 2009 09:56

PROIECTE LOCALE, REGIONALE, NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

O direcţie nouă a apărut în acelaşi prolific an 2005, e vorba de implicarea AMPM, ca beneficiar direct sau ca partener, în proiecte de anvergură locală, regională, naţională şi internaţională.

Astfel, în perioada 1 decembrie 2006-30 noiembrie 2007 AMPM, în parteneriat cu UMPM, cu Asociaţia „Dialog pentru Dezvoltarea” şi cu Asociaţia Oamenilor de Afaceri Iaşi 2003, a implementat în judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui, precum şi în Republica Moldova, proiectul Phare CBC 2004 „ART-Afaceri prin Renaşterea Tradiţiilor”, proiect transfrontalier ce a avut ca obiectiv general consolidarea abilităţilor antreprenoriale ale meşterilor populari din regiunea transfrontalieră Prut prin crearea reţelei (ulterior Asociaţiei) ART (-Meşteşugurile Prutului) în scopul îmbunătăţirii accesului meşterilor populari la informaţiile de piaţă şi facilitarea valorificării adecvate a acestor informaţii. Prin organizarea Festivalului Prutului (12-13 octombrie 2007) şi prin editarea unor valoroase materiale de popularizare proiectul şi-a atins pe deplin scopul. Managerul proiectului a fost preşedintele AMPM, etnograful M. Lutic. Mai multe detalii puteţi afla de pe site-ul proiectului aflat la adresa http://www.art.mesteri-populari.ro/.

Apoi, AMPM, în parteneriat cu Muzeul Etnografic al Moldovei, ISJ Iaşi, FEDEI, Societatea Culturală „Ginta Latină” şi Liga Studenţilor de la Facultatea de Automatizări şi Calculatoare, a derulat în perioada 15 mai-30 iunie 2007 proiectul „Micii meşteri din Copou-Tabără de creaţie populară”, proiect cofinanţat de Primăria Municipiului Iaşi. Tabăra a urmărit transmiterea meşteşugurilor populare în rândul tinerei generaţii, asigurând astfel continuitatea şi păstrarea tradiţiilor populare româneşti. Tabăra de creaţie populară propriu-zisă s-a desfăşurat în perioada 8-14 iunie 2007 în Parcul Copou. Timp de o săptămână 10 meşteri populari consacraţi au iniţiat în tainele meşteşugului popular 100 de elevi din clasele III-V de la 6 (şase) şcoli generale din municipiul Iaşi. Managerul acestui original proiect a fost vicepreşedintele AMPM, profesoara S. Cozmîncă.

Într-o altă serie de proiecte, AMPM a avut calitatea de partener. Prima colaborare de acest gen a fost într-un proiect lansat de Fundaţia „Alături de Voi”, proiect care s-a desfăşurat în perioada 2005-2007. Proiectul s-a adresat copiilor seropozitivi sau infestaţi cu HIV, având ca scop final integrarea socio-profesională a acestora. La realizarea proiectului a participat şi un meşter popular din partea AMPM (Tatiana Harja din Iaşi).

În toamna anului 2007, în baza unui alt parteneriat încheiat cu Fundaţia „Alături de Voi”, doi meşteri din asociaţie, Lilian Toderaşcu din Heci-Lespezi-Iaşi şi aceeaşi Tatiana Harja din Iaşi, au participat la o Tabără de iniţiere în artă populară la Bucium. Cursanţii au venit din centre de plasament din municipiul Iaşi şi din mediul rural, fiind elevi cu rezultate bune la învăţătură, fără posibilităţi materiale, ocrotiţi de Fundaţiile „World Vision” şi „Salvaţi Copiii”.

Fundaţia pentru Meşteşuguri din Bucureşti a derulat în perioada aprilie-octombrie 2007 proiectul „Meşteri anonimi. Audit asupra domeniului meşteşugurilor în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est”, proiect finanţat prin Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie autonomă a Ministerului Culturii şi Cultelor. În cadrul acestui proiect, AMPM a fost partener principal, iar preşedintele asociaţiei a coordonat activitatea echipei de proiect. Obiectivul principal s-a circumscris identificării meşterilor populari încă necunoscuţi sau puţin cunoscuţi şi promovării acestora ca factori importanţi ai dezvoltării socio-economice şi ca elemente definitorii ale mărcilor identitare ale comunităţilor, zonelor, regiunii şi, în ultimă instanţă, ale ţării.

 
Parteneriate PDF Imprimare Email
  
Duminică, 15 Februarie 2009 00:00

ACORDURI, PARTENERIATE ŞI PROTOCOALE

În primul rând, AMPM are o colaborare strategică cu Uniunea Meşterilor Populari din Republica Moldova, colaborare născută în primul rând din prietenia statornică ce îi leagă pe preşedinţii celor două ONG-uri, Ion Bălteanu şi Marcel Lutic. Acest fapt a fost stipulat într-un Acord de colaborare încheiat pe 8 ianuarie 2007 la Chişinău, Acord care oficializează o relaţie de colaborare foarte rodnică pentru meşterii şi creatorii populari de pe ambele maluri ale Prutului.

Un parteneriat activ şi încărcat de rezultate frumoase are AMPM din anul 2006 cu Şcoala „Elena Cuza” din cartierul ieşean Păcurari. Aici a fost iniţiată activitatea de voluntariat în scopul de a răspândi tradiţiile populare în rândul elevilor. În cadrul „Clubului de weekend” al şcolii, meşterul popular Tatiana Harja a învăţat 10 elevi să lucreze diverse obiecte tradiţionale. În 2007 elevii şcolii au trăit satisfacţia de a participa în calitate de mici artişti la cea de-a III-a ediţie a Festivalului Mărţişorului şi la Tabăra de creaţie populară „Micii meşteri din Copou”. Tot în cadrul parteneriatului s-au desfăşurat şezători la care etnograful M. Lutic a povestit copiilor despre semnificaţiile unor sărbători din calendarul popular românesc. În aprilie 2009, în cadrul aceluiaşi parteneriat, împreună cu Direcţia Judeţeană pentru Tineret Iaşi şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a fost organizată ediţia I-a a Concursului Judeţean „Sărbătoarea Paştelui la români“. Concursul a avut loc la Şcoala „Elena Cuza“, la el participând elevi de la şapte şcoli din judeţul Iaşi. Din partea AMPM au participat, preşedintele Marcel Lutic, şi meşterii populari Valentina Acasandrei (icoane) şi Ana-Maria Zăbavă (ouă încondeiate).

Din 3 decembrie 2007, AMPM are un Protocol de colaborare cu Grupul Şcolar „Ioan Holban” din municipiul Iaşi, Protocol destinat în special implementării de către partenerul nostru a unor proiecte Comenius.

Un alt Protocol de colaborare are AMPM, din 12 martie 2008, cu Fundaţia Izvor din municipiul Iaşi. În cadrul acestui Protocol, cele două părţi au organizat un curs de învăţare a meşteşugurilor tradiţionale artistice (împletituri în nuiele) în cadrul procesului de ergo-terapie iniţiat şi desfăşurat de către Fundaţia Izvor. Persoanele de legătură sunt Elles van der Beek, din partea Fundaţiei, şi Marcel Lutic, din partea AMPM.

În sfârşit, din 3 noiembrie 2008, AMPM are un Parteneriat scris şi cu Şcoala „Ion Creangă” tot din municipiul Iaşi. Parteneriatul vizează organizarea unor activităţi în cadrul şcolii, având drept scop formarea respectului elevilor faţă de valorile tradiţionale româneşti şi transmiterea adevăratelor valori tradiţionale generaţiilor viitoare. Persoana delegată să reprezinte AMPM este meşterul popular Tatiana Harja.

 
Târguri şi expoziţii PDF Imprimare Email
  
Vineri, 06 Februarie 2009 15:40

EXPOZIŢII PERSONALE ŞI COLECTIVE

La Casa Cărţii, la Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi şi la Palatul Culturii au fost organizate în perioada 2002-2008 cinci expoziţii personale ale unor creatori populari (Andrei Moruzov din Chişinău, Florin Cramariuc din Suceava, Doina Juravle şi Elena Torac, ambele din Brodina-Suceava, Geanina Vatamanu din Iaşi, unele expoziţii beneficiind şi de pliante editate de AMPM), precum şi o expoziţie de grup a unor meşteri lemnari din Fălticeni (Viorel Marian, Călin Dănilă şi Valentin Purdilă) şi a două împletitoare în sfoară din Iaşi (Silvia Cozmîncă şi Tatiana Harja); multe dintre aceste expoziţii au fost organizate în colaborare cu Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi.


TÂRGURI, FESTIVALURI ŞI TABERE DE CREAŢIE

În anii 2004-2006, AMPM a fost co-organizator al Târgului Meşterilor Populari din Moldova la Iaşi.

De mare succes s-a bucurat o altă iniţiativă a asociaţiei noastre, anume iniţierea, din 2005, a unui Festival al Mărţişorului tradiţional, Festival care a ajuns în 2009 la cea de-a V-a ediţie; această iniţiativă a fost susţinută cu mare entuziasm de Asociaţia „Al. Lăpuşneanu”, Primăria Municipiului Iaşi şi, din 2009, de către Asociaţia „ART-Meşteşugurile Prutului”, iniţiativa vizând, pe lângă latura comercială, şi readucerea în actualitate a sensurilor mai profunde pe care le presupunea altădată purtarea mărţişorului.

Tot în colaborare cu Asociaţia „Al. Lăpuşneanu” şi cu Fundaţia Bethany, AMPM organizează anual, din 2005 încoace, un Târg al Micilor Meşteşugari cu ocazia zilei de 1 iunie, târg care s-a bucurat de succes în rândul copiilor municipiului Iaşi, în special la cei din casele de copii.

Anual, tot din 2005, în România şi în Basarabia, AMPM, în colaborare cu UMPM, organizează tabere de creaţie structurate pe o temă anume sau pe categorii de meşteşuguri (de ex., în perioada 2005-2008 au avut loc astfel de tabere la Păltinoasa-Suceava, graţie creatorului popular Toader Ignătescu).

De asemenea, AMPM a iniţiat şi organizat, în colaborare cu parteneri locali, în special cu muzeele etnografice, centrele creaţiei populare şi primăriile din municipiile respective, Târgurile Meşterilor Populari de la Roman (august 2005, 2006, 2007 şi 2008), Piatra Neamţ (mai 2006, iulie 2007 şi mai 2008) şi Botoşani (aprilie 2007, 2008 şi 2009).

 


Nou!

Pagina facebook AMPM

Acces Membri 

 
 
Banner