Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova

Asociaţia Meşterilor Populari din Moldova

  Asociaţia Meşterilor Populari din MoldovaAsociaţia Meşterilor Populari din Moldova (AMPM) s-a înfiinţat oficial la Iaşi pe 4 martie 2004 ca urmare a interesului manifestat de meşterii şi creatorii populari din Moldova pentru păstrarea şi valorificarea meşteşugurilor populare, a celor artistice în primul rând. Târgul organizat anual în preajma sărbătorii Sfintei Paraschiva (14 octombrie) de Muzeul Etnografic al Moldovei din Iaşi a fost un bun prilej pentru aceştia de a se cunoaşte şi de a încerca să se asocieze într-un ONG care să le reprezinte cât mai bine interesele. Asociaţia Meşterilor Populari din MoldovaApoi, existenţa la Chişinău a Uniunii Meşterilor Populari din Moldova (UMPM) şi desele solicitări de colaborare venite de acolo s-a constituit într-un al doilea factor determinant pentru apariţia AMPM. În sfârşit, un al treilea motiv ţine de valorile la care această asociaţie se raportează, anume la acelea izvorâte din rânduiala specifică satului arhaic, din permanenta raportare a ţăranului la natură, la pământ şi la cer, la Dumnezeul atoateştiutor. Acestea sunt „cadrele” generale care au făcut posibilă apariţia unei astfel de asociaţii.

 

Asociaţia Meşterilor Populari din MoldovaAMPM are circa 100 de membri din toată ţara şi din Republica Moldova, cei mai mulţi fiind din domeniile prelucrarea lemnului şi încondeierea ouălor; apoi urmează genurile împletituri, industrie casnică, măşti, ceramică, port popular, podoabe ş.a. Criteriile de acceptare în asociaţie vizează, în special, păstrarea, în esenţă, a spiritului artei populare.

 

 

 

 

 

 

Citeşte mai mult...
 


Nou!

Pagina facebook AMPM

Acces Membri 

 
 
Banner